Los Angeles » Shopping » Varuhus & Shoppingcenter

Varuhus & Shoppingcenter

Änglarnas stad är en väldigt speciell plats och du kommer att märka skiljer sig mycket från vad vi är vana vid. Till skillnad från våra svenska städer är Los Angeles väldigt inriktad och förlitar sig helt kring vägsystemet. På många andra platser runtom i världen har detta fenomen inträffat, men inte i samma utsträckning som i Los Angeles. Med detta som bakgrund borde Änglarnas stad rättmätigt byta namn till bilismens stad, särskilt med tanke på att det är världens biltätaste stad.

Vad är det då som skiljer Los Angeles från andra städer? Vad som skett är att många andra länder har genomgått en längre historisk utveckling, från häst och vagn via järnvägen. I Sverige bland annat har vi ofta ett stortorg i mitten av staden där handel förr i tiden skedde, och i de äldre delarna av staden går det fortfarande att hitta många autentiska affärer som apotek, post eller bank. Järnvägsstationen är en annan plats som historiskt sett har en stor attraktionskraft bland butiker.

I Los Angeles har mindre tillförsikt getts till dessa tidigare typer av transport och i stället har ett enormt fokus enbart gjorts på konstruktionen av motorvägar, som exempelvis ”Highway 1”. Detta har lett till att mycket av detaljhandeln har ”körts ut” till förorter och befinner sig i dag istället längst med dessa stora vägar i utkanten av staden. Av denna anledning är det praktiskt taget essentiellt att skaffa sig ett eget fordon när man är på besök i staden, och köra till utkanten för att nå ett shoppingcentrum. USA har lett denna utveckling och är i dag ursprunget till många av de mer kända enorma shoppingcentrumen är amerikanska. Exempelvis på dessa är; K-Mart, Best Buy, Westfield, Wal-Mart och Sears.

Att besöka dessa varuhus rekommenderas av flera anledningar. För det första är det den moderna platsen där handel idkas och som du kan hitta de senaste produkterna. För det andra har dessa stora varuhus dels mycket att erbjuda och dels ofta ett bra pris, just på grund av dess stora utbud. För det tredje är det väldigt inkorporerat i den amerikanska kulturen att enbart vistas i de enorma varuhusen och se på en film, äta mat, strosa runt och spontankonsumera.

Värt att poängtera är dock att det inte enbart är i stadens utkant som varuhus finns. Fina och exklusiva gallerior finns runtom Los Angeles, som Westside Pavilion Mall, Del Amo Fashion Center, Galleria Tyler Mall eller Beverly Center.