Los Angeles » Boende » Lägenhet i LA

Lägenhet i LA

Los Angeles är en väldigt populär stad att bo i, både för Amerikanare och utlänningar. Många svenskar söker sig till staden och bor i enbart ett par månader, medan de pluggar eller jobbar. Den vanligaste formen av boende i Los Angeles är, till skillnad från Sveriges singelboenden, att du bor inneboende hos eller med någon. Särskilt om du är där en kort tid är detta ett faktum. Något som glädjer många är att det är relativt lätt att finna bostad, det finns många firmor som hjälper eller löser detta problem åt dig. Hyran är heller inte högre än i Sverige och uppsägningstid förekommer enbart ibland.

Något du däremot bör inrikta dig på är att standarden på boendet, särskilt isoleringen är långt ifrån Sveriges. Detta är ofta ingen fara med tanke på att vädret håller sig över 20 grader, men Los Angeles befinner sig mellan två kontinentalplattor och utsätts ofta för naturkatastrofer.

Precis som på många andra platser finns det mycket olika området med skiftande karaktär och kvalité. Så är även fallet i Los Angeles. I norr, kring Bel Air, Beverly Hills och Hollywood är det generellt svårare att finna lägenhet. Däremot i centrum, Downtown, finner du större delen av höghusen och därmed en majoritet av lägenheterna. Detta är även fallet kring kusten, dit många svenskar söker sig och bor inneboende.