Los Angeles » Om Los Angeles » Historia

Historia

Los Angeles området befolkades redan för ett par tusen år sedan av indianstammarna Chumash och Tongya. Första Européerna anlände i mitten av 1500-talet med portugisen Juan Rodgriguez Cabrillo och var en spansk expedition. Dock grundlades ingen stad vid detta tillfälle, området togs dock över och gick under spanskt styre. Det dröjde tills i slutet av 1700-talet tills folk började anlägga en stad. I början kallades platsen för ”El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Rio de Porciúncula” som betyder ”staden till vår dam, Drottningen av änglarna vid floden Porciúncula”. Detta kom dock senare att förkortas enbart till ”Los Ángeles” eller änglarna. Befolkningen, som slog sig ned i det numer historiska området Pueblo Plaza, var redan till en början väldigt mångkulturell och innehöll såväl spanjorer, mestiser, mexikanare som mulatter.

Efter detta grundande kom många drastiska ändringar att ske. Bland annat kom befolkningen, från att ha varit en lugn plats i årtusenden, att öka lavinartat hela vägen fram till i dag. År 1821 övergick staden från att ha varit under spanskt styre till att kontrolleras av Mexiko. Detta kom dock att bli kortvarigt. Efter att rökmolnen lagt sig efter det stora Amerikansk-Mexikanska krigets slut år 1847 tillhörde området numer USA. Detta följdes av flera viktiga milstolpar i Los Angeles historia. Under 1870-talet byggdes järnvägen och inkluderade stopp såväl i San Fransisco som Los Angeles, något som ytterligare ökade på dess befolkningstillväxt. Vid denna tidspunkt låg befolkningsnivån på 100 000 invånare. Men det som kom att explodera tillströmningen var upptäckten av olja under 1890-talet. Redan vid 1920 talet utvann man här en fjärdedel av världens petroleum.

När Los Angeles var platsen för OS 1932 hade staden utvidgats till att innefatta över en miljon invånare. I samma era flyttade många nöjesindustrier till Los Angeles, som musik och filmindustrin, men även flygindustrin sökte sig till området. I mitten av 1900-talet såg de nu 2 miljoner invånarna internet födas. 1984 stod Los Angeles som värd för OS en andra gång, nu med över 3 miljoner invånare. Värt att notera är att Los Angeles vid bägge tillfällena lyckades gå med vinst från de olympiska spelen, något som få bemästrat. Vid millenniumskiftet präglades staden av hög brottslighet, gängbildande liksom droger och kämpade mot rasism och korruption. Detta kulminerades med den uppmärksammade polismisshandeln av mörkhyade Rodney King. På senare tid har de styrande, precis som i New York, lyckats mildra dessa omständigheter varpå staden mer lever upp till sitt namn - änglarnas stad.